Svētupes muižas kausa izcīņa Šautriņu mešanā ’24

20. jūlijā Svētupes muižas kompleksā norisināsies Svētupes muižas kausa izcīņa Šautriņu mešanā ‘24″. Turnīrs tiks aizvadīts klasiskās spēles “501” stilā.

 

NOLIKUMS

“SVĒTUPES MUIŽAS KAUSA IZCĪŅA ŠAUTRIŅU MEŠANĀ ’24“.

Mērķis un uzdevumi. Noskaidrot Limbažu novada labākos šautriņu metējus. Veicināt šautriņu mešanas attīstību un popularizēt veselīgu dzīves veidu iedzīvotāju vidū. Iesaistīt Limbažu novada iedzīvotājus aktīvās, regulārās sporta nodarbībās.

Vieta, laiks un reģistrācija. Sacensības notiks 2024. gada 20. jūlijā, sākums plkst.18.00 Svētupes muižas kompleksā, Svētciemā, Limbažu novadā. Pieteikšanās sacensībām,  veicot dalības maksu Svētupes muižas kompleksa mājas lapā.

Dalībnieki. Sacensībās piedalās dalībnieki, kuri ir apguvuši šautriņu mešanas spēles pamatus un ievēro sacensību reglamentu. Dāmas un kungi tiek vērtēti kopā, tiek spēlēta spēle “501”, jaunieši startē pieaugušo grupā. Maksimālais dalībnieku skaits – 30.

Noteikumi un spēļu formāts. Sacensības norisinās pēc šautriņu mešanas spēles noteikumiem. Spēle “501” ar parasto sākumu un dubulto vaibuļļanobeigumu, sacensību izspēles kārtība tiks paziņota norises vietā, atkarībā no dalībnieku skaita. Grupu spēles notiek līdz 3 legu uzvarai, pusfināli un fināls līdz 4 legu uzvarai. Spēles sācēju nosaka metot uz centru, pie rezultāta 2:2 vai 3:3 otrreiz uz centru nemet, bet izšķirošo legu sāk tas spēlētājs, kurš sāka 1.legu. Ja grupā diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad skatās: 1 – savstarpējās spēles; 2 – legu attiecība savstarpējās spēlēs; 3 – legu attiecība visās spēlēs; 4 – pārspēle “501”/”401” līdz 2 legu uzvarai. Spēlētājiem uz spēli jāierodas piecu minūšu laikā (pretējā gadījumā tiks ieskaitīts zaudējums), arī jāpiedalās spēļu tiesāšanā. Galvenais tiesnesis ir tiesīgs lemt par spēlētāja diskvalifikāciju, ja tas nepiedalās tiesāšanā, izturas necienīgi pret pārējiem sacensību dalībniekiem, lamājas vai ir stiprā alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

Apbalvošana. Uzvarētājus apbalvos ar diplomiem, medaļām un balvām.

Dalības maksa. 10 EUR no cilvēka.

Informācija. Par savu veselības stāvokli sacensību laikā dalībnieki atbild paši. Interesentiem inventāru dalībai sacensībās būs iespējams saņemt arī sacensību norises vietā.

Spēļu zālē stingri aizliegts smēķēt un lietot alkoholu!

10.00