1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi un ierobežojumi ietver noteikumus pasākumā, kuru rīko SIA Svētupes muiža (turpmāk Rīkotājs), un veido vienošanos starp Rīkotāju un pasākumu apmeklētāju.

1.2. Pasākuma apmeklētājiem nav vecuma ierobežojumu, taču vecākiem, kuri nepavada uz koncertu/pasākumu savus bērnus, kas jaunāki par 16 gadiem, atgādinām, ka bērniem atrasties uz ielas bez pieaugušā pēc plkst. 23.00 Latvijā ir aizliegts.

  1. Rīkotāja pienākumi; pasākuma atcelšana un pārcelšana

2.1. Rīkotāja pienākums ir par attiecīgu samaksu nodrošināt, ka pasākuma apmeklētājam ir derīga, personalizēta (ar apmeklētāja vārdu un uzvārdu) ieejas biļete, kas nodrošina ieeju un piedalīšanos pasākumā, kas norādīts uz biļetes.  Tāpat Rīkotājam ir jādara viss iespējamais, lai pasākums būtu maksimāli iespējami labi un saprātīgi organizēts.

2.2. Rīkotājam ir tiesības atcelt pasākumu bez iepriekšēja brīdinājuma tādu iemeslu dēļ, kas ir ārpus Rīkotāja atbildības loka. Tādā gadījumā biļetes īpašniekam ir tiesības, kas paredzētas LR likumdošanā. 

2.3. Rīkotājam ir tiesības pārcelt pasākumu uz citu vietu, mainīt datumu un mainīt pasākuma programmu nozīmīgu iemeslu dēļ, piemēram, nacionālu sēru gadījumā, nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā, kas padara pasākumu neiespējamu, mākslinieka slimības gadījumā, nemieru un citu objektīvu iemeslu dēļ, kas satrauc mākslinieku un ir ārpus Rīkotāja atbildības loka, padarot mākslinieka uzstāšanos par neiespējamu, situācijās, kad pārcelšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu drošību apmeklētāju, rīkotāju un mākslinieka veselībai, drošību norises vietai vai lai nodrošinātu netraucētu pasākuma norisi. Gadījumā, ja pasākumam tiek mainīts datums, norises vieta (izņemot gadījumu, ja vieta mainīta esošās norises vietas teritorijā), biļetes īpašniekam ir tiesības atgriezt biļeti pirms pasākuma pret samaksāto biļetes nominālvērtību bez papildu maksas.

2.4. Ja pasākums nenorisinās iepriekš izziņotajā vietā un laikā, tad biļetes īpašniekam ir tiesības atgriezt biļeti pret samaksāto biļetes nominālvērtību bez papildu maksas. Biļetes īpašniekam jāvēršas pie biļešu tirgotāja bez nepamatotas kavēšanās pēc tam, kad saņemta informācija par pasākuma atcelšanu, pārcelšanu vai datuma, vietas vai programmas izmaiņām, skatīt 2.3. punktā, tas jādara pirms pasākums ir norisinājies. Naudas atgriešana tiks veikta sešu mēnešu laikā pēc sākotnēji noteiktās pasākuma norises dienas. Ja pasākums norisinās iepriekš izziņotajā vietā un laikā, tad biļetes īpašnieks nevar biļeti atgriezt pārdevējam vai pieprasīt atgriezt par biļeti samaksāto naudu.

2.5. Gadījumos, kas minēti 2.2. un 2.3. punktos, biļetes īpašniekam, kas iegādājies biļeti tiešsaistē, ir tiesības atgriezt biļeti, bet ne vēlāk kā 14 dienas pirms pasākuma. Biļetes īpašniekam, iepriekšminētajā termiņā,  jānosūta epastu svetupesmuiza@gmail.com, jāpievieno biļete un maksājuma uzdevums.

2.6. Iepriekšminētajos gadījumos SIA “Svētupes muiža” atlīdzinās atgrieztās biļetes nominālvērtību bez maksas.

2.7. Naudas atgriešana par biļetēm tiks veikta ar pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto konta numuru ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc sākotnēji noteiktās pasākuma norises dienas, kā arī pēc iesnieguma un visas vajadzīgās informācijas saņemšanas, kas norādīta 2.5. punktā.

2.8. Rīkotājs par papildu samaksu apņemas izskatīt iespēju mainīt personas datus uz personficētās biļetes. Tai pašā laikā Rīkotājs patur tiesības neakceptēt personas datu maiņu. Par personas datu maiņas iespējām uz personificētās biļetes vērsties: svetupesmuiza@gmail.com.

  1. Pasākuma drošība

3.1. Rīkotājs patur šādas tiesības:

(a) liegt apmeklētājam ieeju pasākumā drošības apsvērumu dēļ;

(b) pieprasīt pasākuma apmeklētājus pamest pasākuma teritoriju drošības apsvērumu dēļ un veikt atbilstošas darbības, lai pieprasījums tiktu izpildīts. Šis tiek piemērots arī gadījumos, kad apmeklētājs traucē citiem apmeklētājiem, uzvedas agresīvi vai provokatīvi vai tiek pārkāpti šie vispārīgie noteikumi un ierobežojumi.

(c) Liegt ieeju pasākumā tiem apmeklētājiem, kuri ir bruņoti, nes līdzi sprāgstvielas vai pirotehnikas materiālus, jebkādus uzliesmojošus priekšmetus vai valkā metāliskus apavus, vai grib ienest citus bīstamus priekšmetus, kā arī apmeklētājus, kas nevar uzrādīt spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu (vai dokumentu, kas apliecina “vadošā apmeklētāja” personu) atbilstošu datiem, kas norādīti uz personificētās ieejas biļetes un apliecina personas vecumu.

(d) Mainīt jebkuras iegādātas biļetes vietu vai zonu uz līdzvērtīgu drošības vai tehnisku iemeslu dēļ. Ja tas ir neiespējami, tad Rīkotājs apmainīs biļeti uz dārgāku bez atsevišķas piemaksas; ja tas nebūs iespējams, tad Rīkotājs piedāvās lētāku biļeti ar iespēju atgriezt cenas starpību.

3.2. Aizliegts pasākuma norises vietā ienest un izmantot foto un video kameras, klēpjdatorus, dronus vai jebkādas citas audio-video ierakstošas ierīces. Rīkotājs piedāvās mantu glabātuvi norises vietas tuvumā.

3.3. Aizliegts ienest un izmantot pasākuma norises vietā šādas lietas: lāzerus vai jebkādas līdzīgas ierīces, līdzpaņemtus ēdienus, dzērienus, ieskaitot alkoholu un apreibinošās vielas, sprāgstvielas, pirotehniku, šaujamieročus, aukstos ieročus un citus asus priekšmetus. 

  1. Citi nosacījumi

4.1. Iegādātā biļete sniedz Rīkotāja atļauju apmeklēt pasākumu, kura dati norādīti uz biļetes. Drošības apstākļu dēļ šī atļauja var tikt anulēta jebkurā laikā. Apmeklētājs, kuram liegta ieeja pasākuma norises vietā vai kurš no tās izvests uz noteikumu un ierobežojumu pamata vai kādas nelikumīgas rīcības rezultātā, nav tiesīgs pieprasīt no Rīkotāja atmaksu par biļeti vai jebkādi citu kompensāciju.

4.2. Ieejas biļete nedrīkst tikt izmantota jebkāda veida reklāmas vai mārketinga nolūkiem (ieskaitot konkursus un loterijas), kā arī nedrīkst to izmantot, lai norēķinātos ar trešajām personām.

4.3. Jebkura tālākpārdošana vai tās mēģinājumi, vai biļetes kopēšana un izmantošana komerciālos nolūkos anulēs biļeti bez iespējas pieprasīt naudas atmaksu, kas samaksāta par biļeti.