SIA „Svētupes muiža” (turpmāk tekstā Svētupes muiža) interneta veikala lietotāja (turpmāk tekstā Lietotājs) tiesības un pienākumi.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet mūsu kopīgos sadarbības noteikumus, jo jūsu reģistrēšanās Svētupes muižas interneta veikalā būs kā apliecinājums tam, ka piekrītat šiem noteikumiem. Šī vienošanās starp Svētupes muiža un Lietotāju stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs ir sekmīgi reģistrējies Svētupes muižas interneta veikalā.

 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
  1. Šie noteikumi, tiesības un pienākumi nosaka attiecības starp Svētupes muiža (SIA „Svētupes muiža”), kas reģistrēta LR Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 44103120977, un Lietotāju – personu, kura izdara pirkumu(s) interneta veikalā svetupesmuiza.lv.
  2. Izdarot samaksu, Lietotājs apstiprina pirkuma atbilstību savai izvēlei.
  3. Nopirktās biļetes atpakaļ pieņem un/vai maina tikai pasākuma atcelšanas/pārcelšanas gadījumā.
 2. ATBILDĪBA
  1. Pasākuma atcelšanas gadījumā Svētupes muiža atmaksā biļetes nominālo vērtību atbilstoši LR likumdošanai un labai komercpraksei.
  2. Svētupes muiža neuzņemas atbildību par nozaudētām vai nozagtām biļetēm. Biļetes netiek dublētas, un netiek izsniegtas to kopijas.
  3. Svētupes muiža saskaņā ar Civillikuma 1773. un 1774. pantu neuzņemas nejaušības risku un biļetes nominālo vērtību neatmaksā gadījumos, kad pasākums atcelts nejauša notikuma vai nepārvaramas varas (karadarbība, dabas katastrofas, epidēmijas, nemieri, streiki, varasiestāžu akti u.c.) dēļ.
 3. LIETOTĀJA SNIEGTO ZIŅU IZMANTOŠANA
  1. Lietotājs labprātīgi piekrīt sniegt ziņas par sevi, kuras ir nepieciešamas biļešu iegādei Svētupes muižas interneta veikalā un to piegādei.
  2. Lietotājs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
  3. Lietotāja sniegtās ziņas Svētupes muiža izmanto tikai Lietotāja interesēs saskaņā ar publicētajiem datu apstrādes principiem. Trešajām personām ziņas par Lietotāju ir pieejamas tikai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
  4. Lietotājs jebkurā laikā var dzēst un/vai rediģēt ziņas par sevi.
  5. Lietotājs ir atbildīgs par sava lietotājvārda un paroles izmantošanu.
 4. CITI NOTEIKUMI
  1. Svētupes muiža neatbild par saistīto tehnisko produktu izmantošanas nevēlamo efektu un to radītajām sekām.
  2. Sistēmas nesankcionētas izmantošanas gadījumā Svētupes muiža slēdz pieeju interneta veikalam.
  3. Pērkot biļeti, Lietotājs piekrīt pasākuma rīkotāja noteiktajiem pasākuma norises vietas iekšējās kārtības noteikumiem.